Bertil Vallien har sedan 1960-talet fått förmånen att utföra offentliga utsmyckningar. I början fungerade de mest som ett dekorativt inslag, för att sedan bli en integrerad del av helheten.

Redan 1960, ett år innan han gick ut Konstfack, gjorde han en relief i keramik för Karolinska institutets 150-årsjubileum. I en bank och på en flygplats i Los Angeles utförde Bertil väggreliefer under åren 1962-63. Dessa utsmyckningar nuvarande öden är tyvärr oklara. Detsamma gäller det för de väggskulpturer han gjorde i trä och glas åt Uppsala läkarhus och en optiker i Stockholm 1964.Det första större uppdraget fick han 1965 av rederiet Svenska Lloyd. Deras båt Saga fick utsmyckningar i form av smide och keramik. Bertil gjorde dels en 12 meter lång relief i smide med inspiration från skeppet Rijkswasa som sjönk 1623. Sedan utförde han en mindre keramisk relief på temat skepparhistorier. Bertil fick god kritik för sitt verk men resten av Sagas övriga inredning sågades av pressen Idag är Saga såld flera gånger och utsmyckningen är sorgligt nog borta.

Genom åren har Bertil anlitats för många uppdrag. Det mest prestigefyllda är altarskåpet i Växjö domkyrka, färdigställt 2002 som finns att läsa i en separat artikel på hemsidan. Jag kommer i denna artikel att skriva om de viktigaste utsmyckningarna: Caroli City och Telias huvudkontor, Malmö, Volvo Personvagnars huvudkontor samt Corning Museum, New York. En fullständig lista på Bertils offentliga utsmyckningar ges på CV:et.

1973 fick besökare som sneglade mot innertaket till köpcentrat Caroli City i centrala Malmö syn på en Zeppelinare och lite längre bort en luftballong. De båda luftfarkosternas storlek är ansenlig. Den långsmala Zeppelinaren är nästan tio meter lång och cirka tre meter hög. Ballongen är ungefär fyra meter hög. Bertil lät tillverka dessa mobila skulpturer i metall, huvudsakligen mässing. De är fantasifulla skapelser som dessvärre inte riktigt kommer till sin fulla rätt i den livliga galleriamiljön.

Fyra år senare återvände han till Malmö. Denna gång skapade han sin första riktigt lyckade utsmyckning, där konstverk och miljö samspelar i harmoni. Bertil fick fria händer utifrån en cirkelrund kundmottagingshall. På ljusöppningens vägg målade han figurer som fåglar och flygande gubbar mot en blå bakgrund. Motiven är hämtade från hans blästrade skålar från samma tid. En stor träfigur med hatt svävar under ljusöppningens mitt. Under figuren finns växter och stämmgaffelsformad skulptur med ansikte och två stora trattar till öron. Över ansiktet vakar ett öga. Från metallansiktet rinner det vatten från mun och ögon.

Utsmyckningen har en mystisk kraft. Besökaren känner sig ett med miljön. Kommunikation är lösenordet. Vi vill tala med ansiktet som gråter och följa med trägubben upp mot ljuset. Men, trots samhörigheten kan vi inte nå dem.

Utsmyckningsuppdragen blev allt fler under 80-talet i takt med Valliens ökande berömmelse. 1987 var det dags för hans dittills största triumf: Volvo Personvagnars huvudkontor behövde en utsmyckning till den stora och höga ljusgården. Bertil bestämde sig för att låta en stor sandgjuten båt vara basen för den okända resan, guden Janus resa. Han beskrev resan under den mödosamma arbetsprocessen:

" Tankens och minnenas hav. Förhoppningarna är en oas, ett poetiskt rum. Stillsamt. Ge näring till fantasin - vårt värdefullaste kapital.

Vattnet - föränderlighet - rörelse - ett segel Janus. Guden som givit namn åt januari avbildas med två ansikten - han ser mot framtiden och historien.

Marmorgolvet är historien, vattenskivan seglet.

Framtiden okänd - men symboliserad av kristallstaden, där vattnet slutar sin bana. Båten är resan."

Janus resa är en fantastik installation som kräver uppmärksamhet av sin åskådare. För det första är den en väldigt hög. Det centrala är det 20 meter höga och smala seglet som utgörs av glasskivor där vatten rinner från toppen ner till basen. Glasskivorna är innefattade i metall. Basen, som fungerar som båtens stäv, består av marmor. Seglet vilar på en bas av fyra ton röd granit. I anslutning till seglet svävar en fyra meter lång sandgjuten båt i stålwires. Högre upp finns kartan, kompassnålen - en lång trästav.

En annan båt som seglar mot okänt mål är Voyage of Janus II. Den finns på Corning Inc. huvudkontor utanför New York. Bertil jobbade med den åren 1992-1993. Om Janus resa tar andan av besökaren på grund av sin prakt och storlek så är Corninginstallationen ett under av minimalistisk mystik. Janus första resa tilldrog sig i hoppets skepnad. Den andra resan är mörk som natten. Båten svävar över en rund granitskiva med vatten i mitten. Granitskivan bär på skrifter som ingen har sett. Båten är en pusselbit som letar i förgänglighetens stilla hav.

Skiss till smidesrelief, 1965.


Zeppelinare, Caroli City, Malmö.


Del av Bertils utsmyckning för Telias huvudkontor i Malmö. Foto: Ola Terje.


Janus resa, Volvo Personvagnars huvudkontor, Foto: Jan Olsson.

 

 

 

Janus resa. Foto: Jan Olsson.

 

 

 

 

Voyage of Janus II. Corning Inc, New York.

 

 

 

Dopfunt till Stenhagskyrkan i Uppsala, 1993.