1967-84 Ledare för glasprogrammet vid Konstfackskolan i Stockholm
1974- Gästföreläsare och designer vid konferenser och skolor över hela världen
1980-96 Gästlärare vid Pilchuck Glass Center, Stanwood, Washington
1984-86 Artist in Residence at the Pilchuck Glass Center, Washington
1991 University of Sunderland, England
1985 Artist in Residence at the Rhode Island School of Design
1993 Pratt Fine Art Center, Seattle, USA
1993 New York Experimental Glass Workshop, New York, U.S.A.
1994 University of Hawaii.At Manau, U.S.A.
1996 North Lands Creative Glass, Scotland
1999 Visiting Professor på The University of Hawaii