90-talet innebar en nedtrappning av formgivarrollen för Vallien. Hans kraft fokuserades istället på konstglaset. De nya kollektionerna lånade sitt uttryck från de sandgjutna skulpturerna.

De stora framgångarna med Artist Collection samt Valliens världsrykte som konstnär gjorde att han med gott samvete kunde satsa helhjärtat på sitt konstnärskap 1988. Under fem år klädde Vallien i sig sporadiskt i rollen som formgivare för Åforsbruket. Valet skulle visa sig klokt. Mellan åren 1988 och 1993 tvärdök den svenska ekonomin. Vallien hade många utställningar runt om i världen där det fanns en kapitalstark publik. Den ogynnsamma ekonomin tvingade Johansfors glasbruk som sedan 1989 tillhörde koncernen Orrefors KostaBoda, till nedläggning 1991.

Artist Collection gick fortfarande bra men en återhållsamhet i antalet nya serier per år präglade Bertils första hälft av 90-talet. Istället utvecklade han ateljéproduktionen som han påbörjat på 80-talet. Ateljékonceptet idé går ut på att varje pjäs har sitt ursprung i ett unikat som sedan tillverkas i en begränsad upplaga om 6 till 300 stycken. Vallien har formgett blästrade skålar och sandgjutna skulpturer till konceptet.

I första hälften av 90-talet kom fem nya kollektioner till Artist Collection: Satellite (1991), Chicko (1993), Meteor (1993), Domino (1994) och Tower (1995). Satellite blev snabbt en populär serie och har ungefär samma grundform som den nedlagda Galaxy.

På Orrefors glasbruk, som uppfann det centrifugerade glaset, utvecklade Bertil Domino. Skålen är avskalad i formen och har ett stiliserat mönster i botten. Med ljusstaken Tower fortsatte han på den inslagna strama, tunga och sakrala stilen.

Från andra halvan av 90-talet och nu har Bertil Vallien designat serier som KostaBoda marknadsför som objekt. Han började 1995 med Minisculptures, en serie gjutna stiliserade djurfigurer. Viewpoints (1997) och Brains (1998) har sitt ursprung i de större sandgjutna blocken och Heads. Fram till 2003 har fem nya objektserier tillkommit: Heartbeat, Cell, Chamber, Headman och Messenger. Objekten är ytterligare ett steg mot en utjämning mellan vad som är konst och design. Även om de har sitt ursprung i Bertils skulpturala motiv som huvudet, blocket och båten vill Vallien åter igen visa vägen för glasindustrin: glas som upplevelse.

Den traditionella formgivningen har under 2000-talets första fyra år begåvats med fem nya serier: Days, Spirits, Oyster, Peacock och Metropolis. Den sistnämnda bär spår från hans höga formblåsta flaskor från 60-talet och är en lekfull samling skyskrapsvaser med lock.

Nya serviser har lyst med sin frånvaro. En variant av Chateau tillkom 1997, Chateau Boheme, som är mer rustikare än sin syster. 1999, inför tusenårsskiftet, gjorde Vallien en begränsad upplaga champagneglas på 10000 par med tillhörande box och bok. Glasen är pampiga och har ett tjockt ben med en metallfigur. Bertil Vallien är nu inne i sitt femte årtionde som formgivare. Med nästan femtio års erfarenhet av produktutveckling har han uppnått absolut gehör för de tekniska möjligheterna, glasarbeternas kompetens och vad marknaden behöver.

Allt sedan sedan slutet av 1980-talet, då Bertil valde att lägga sin kraft på sin konstnärliga gärning, har han ändå fjärmat sig från den tradiotionella formgivarrollen. En roll som alltid innebär ett avkall på den konstnärliga intrigiteten. En produkt som når marknaden har i månader granskats hårt av olika led i ett företag. Nu har han en viss fördel i den processen tack vare sin särställning i glaskonsten.

Millenniets första år bjöd oss på den lekfulla Metropolis som bär spår från hans höga formblåsta flaskor från 60-talet och är en lekfull samling skyskrapsvaser med lock. Trenden med glas som objekt utvecklades 2001 med Heartbeat och Headman och Messanger från 2003. Den sistnämnda serien fungerar som en ironisk brevpress i det papperslösa IT-samhället.

Den tekniska och formsäkra briljansen fick sitt utlopp i Peacock, 2002 och Jupiter, 2004. I båda återfinns ett av Valliens signum: koppargubben.

 


Satellite. Foto: Rolf Hörlin.

Domino. Foto: Rolf Hörlin. 

Minisculpure. Foto: Rolf Hörlin.


Brains. Foto: Rolf Hörlin.

 

 

 

Metropolis.

 

 

 

Messenger. Foto: Rolf Hörlin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

60-